ZAPROSZENIE

LOGO-YOUTUBESERDECZNIE ZAPRASZAMY KOLEJNE RODZINY DO BADAŃ.

W badaniach prowadzonych na terenie całej Polski biorą udział rodziny Polaków, w których jedno lub oboje z rodziców mówi/mówiło do swojego dziecka/dzieci (zawsze i wszędzie) w języku obcym, którego nie są rodzimymi/natywnymi użytkownikami (stąd nazwa: dwujęzyczność nienatywna rodzica). Wiek dzieci dla naszych badań nie ma znaczenia, obecnie najmłodsze dzieci NNB właśnie się urodziły a najstarsze badane dzieci NNB  mają dorosłe już pociechy.

Rodziny biorące udział w badaniach są zaangażowane w nie w różnym stopniu:

– informacja o istnieniu rodziny NNB (od znajomych, sąsiadów, krewnych)

– kontakt mailowy, telefoniczny

– spotkanie z rodziną

– udział rodziny w studium przypadku

W badaniach każda rodzina ma zagwarantowaną anonimowość. Nie są ujawniane ani miasta, ani imiona, ani jakiekolwiek inne szczegóły, które mogłyby pozwolić osobom trzecim na identyfikację rodziny biorącej udział w badaniu.

W każdej chwili rodzina ma pełne prawo do rezygnacji z udziału w badaniach. Dla pełnego obrazu NNB w Polsce serdecznie prosimy o kontakt rodziny NNB oraz osoby, które znają takie rodziny. Zdarza się, że informacje o istnieniu danej rodziny NNB napływają z kilku źródeł (znajomi, ciocia, nauczyciel). Zwiększa to wiarygodność badanych rodzin, jest wręcz pożądanym i cenionym zjawiskiem.