PODZIĘKOWANIA

LOGO-YOUTUBEDla wielojęzycznych rodzin :

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzinom, które biorą udział w badaniach, za ich czas, zaangażowanie i wiarę, że to co robimy ma sens.

Dla naukowców:

Nasze badania nie mogłyby ujrzeć światła dziennego bez wsparcia środowiska naukowego.  Dziękujemy za opiekę, wsparcie naszych wysiłków, uznanie idei NNB wartej eksplorowania. Dziękujemy za poświęcony nam czas, czasem krótkie, ale zawsze niezapomniane rozmowy.

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś  http://banys.us.edu.pl/

prof. Aneta Pavlenko   http://astro.temple.edu/~apavlenk/

prof. Ellen Bialystok  http://cog.lab.yorku.ca/ellen-bialystok/

dr Barbara Zurer Pearson http://www.umass.edu/aae/bp_indexold.htm

dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk,  prof. UG

[strona w trakcie redagowania]