PROJEKT NNB

Zespół naukowy NNBproject.eu zaprasza na 3 edycję konferencji Languages & Emotions – Języki i Emocje, Katowice 2018

logo

Już 13-15 kwietnia 2018 w Katowicach odbędzie się trzecia edycja konferencji Languages & Emotions – Języki i Emocje, Katowice 2018.

I dzień – Dwujęzyczność zamierzona
II dzień – Mutyzm wybiórczy i jąkanie
III dzień – Spokój umysłu i Spokojny planer

Jak porozumiewać się więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić -terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania? Jak spełniać swoje marzenia? Jak dobrze organizować swój czas? Jak osiągnąć spokój ducha? Na te i inne pytania odpowiedzi odpowiadaliśmy podczas konferencji „Languages & Emotions – Języki i Emocje, Katowice 2018”, adresowanej do szerokiego grona odbiorców.

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

logo_uniwersytet_slaski

 

 

NNBproject.eu

nnb2

 

 

Współgospodarz:

Miasto Katowice

indeks

 

Partner:

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

logo_katowice-01f

Więcej informacji można znaleźć na www.jezykiiemocje.eu

Zapraszamy!

 


Zespół naukowy NNB zaprasza na
Języki i Emocje

Logo

 

 

Szczegóły na stronie: Languages and Emotions

 


Zespół naukowy NNBproject.eu

Badania zespołu koncentrują się wokół dwujęzyczności i dwujęzyczności zamierzonej (ang. intentional bilingualism) nazywanej też nienatywną (ang. non-native bilingualism) i mają na celu opis i analizę czynników wpływających na jej prawidłowy przebieg.

W przyjętym paradygmacie badań, dwujęzyczność jest definiowana jako regularne używanie dwóch języków, lub języka i dialektu
(F. Grosjean 2008 Studying bilinguals. Oxford University Press) a dwujęzyczność zamierzoną (nienatywną) jako mówienie przez opiekunów do dziecka w języku innym niż L1 w kraju, w którym wybrany do komunikacji z dzieckiem L2 jest językiem mniejszościowy. Innymi słowy z dwujęzycznością zamierzoną (nienatywną) mamy do czynienia gdy rodzice/opiekunowie dzielą ten sam język natywny, który jest językiem dominującym w społeczności, przy czym jeden rodzic/opiekun (lub oboje) zwraca się do dziecka w języku, którego sam nauczył się jako języka drugiego (L2).  (S. Romaine 1995 Bilingualism. Oxford: Blackwell).

Zespół NNB (www.NNBproject.eu) bada również dwujęzyczność i wielojęzyczność w kontekście zaburzeń mowy i komunikacji. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, że zaburzenia mowy, lub trudności w komunikacji nie wynikają z dwu czy wielojęzyczności ale są wynikiem oddziaływania innych czynników występujących w życiu dziecka jak lęk, strach, trudności w aklimatyzacji, brak akceptacji otoczenia dla używanego języka, lub zachowań dziecka.

W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się również zaburzenia płynności mowy jak jąkanie czy mutyzm. Sprawdzana jest teoria ESBS (Emotional Speech Blocks Syndrom), która wyjaśnia genezę bloków mowy oraz działanie metody Nowa Mowa®, pozwalającej zastąpić bloki całkowite (mutyzm), lub bloki częściowe (jąkanie) płynną mową.

Ciekawym aspektem badawczym okazuje się być związek emocji z mową u osób jedno, dwu i wielojęzycznych. Odzwierciedleniem tych zainteresowań jest organizowanie międzynarodowej konferencji Languages & Emotions, Języki i Emocje dostępnej pod adresami angielskim: www.languagesandemotions.eu i polskim www.jezykiiemocje.eu

 


Konferencja FAS

Już jutro Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) i wystąpienie dr Soni Szramek-Karcz pt. „FAS i wielojęzyczność – czy to możliwe? Perspektywa psycholingwistyczna” na konferencji  „FAS w perspektywie interdyscyplinarnej” w Lędzinach.

Prelegenci konferencji  „FAS w perspektywie interdyscyplinarnej” podczas briefingu prasowego przybliżyli problematykę płodowego zespołu alkoholowego, diagnostyki oraz działań terapeutycznych. Fundacja FAStryga (fas.org.pl) będzie również gościem II Międzynarodowej Konferencji Languages & Emotions – Języki i Emocje 2017 (www.LanguagesAndEmotions.eu).

konf_pras_01
Od lewej: dr Anna Piekacz, dr Sonia Szramek-Karcz, dr n. med. Małgorzata Klecka, mgr Katarzyna Mitka, mgr Agata Kukier.

 

Spotkanie 13 listopada 2015

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

ul. Grota Roweckiego 5, SOSNOWIEC

13 listopada, piątek, godz. 15:00

15:00 Przedstawienie ekspertów.

15:10 – 15:30 – Kiedy i jak wprowadzać język obcy?

Co umożliwia wielojęzyczność, czyli mówienie więcej niż jednym językiem? Jak szybko i skutecznie można stać się wielojęzycznym przedszkolakiem? Czy rodzic może mówić do dziecka w języku obcym?

Prowadzi: Sonia Szramek-Karcz, językoznawca, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego.

15:30 – 15:50 Jak pokonać Emocjonalne Bloki Mowy (ESBS)?

Czym jest ESBS (Emotional Speech Blocks Syndrome)? Skąd biorą się niepłynności mowy jak mutyzm czy jąkanie? Jak zastąpić zaburzoną komunikację płyną mową?

Prowadzi: Dawid Tomaszewski, trener New Speech®.

15:50 – 16:20 Jak wspierać i stymulować rozwój mowy dziecka?

W czym pomaga ładna mowa? Jak rozpoznać dobrego logopedę? Co jest kluczem do sukcesu podczas ćwiczeń logopedycznych w domu?

Prowadzi: Kamila Kuros-Kowalska, logopeda, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego.

WARSZTATY [100 PLN, certyfikat uczestnictwa]

17:00 18:30 – Spotkania warsztatowe z ekspertami (sale A, B, C )

Półgodzinne KONSULTACJE INDYWIDUALNE z ekspertami [150 PLN]

Więcej informacji na www.wielojezycznosc.pl

w zakładce Zwyciężyć ESBS [zakładka dezaktywowana, wydarzenie z kwietnia „Languages & Emotions” jest ulepszoną i rozszerzoną konferencją z 13 listopada 2015]

więcej również pod numerem telefonu 504 173 610


 

Obecnie, jako zespół pracujemy nad:

 

1. czynnikami warunkującymi prawidłowy przebieg bilingwizmu nienatywnego,

2. naukowym opracowaniem wyników terapii NOWĄ MOWĄ ®

w leczeniu jąkania.

3. modelowaniem terapii NOWEJ MOWY ® dla potrzeb osób z mutyzmem wybiórczym (MW) (ang. SM: selective mutism)


 NNB in POLAND

 

W części polskiej projektu „NNB in POLAND” badamy rodziny Polaków mieszkających w Polsce i mówiących do swych dzieci w języku obcym. Obecnie  48 rodzin uczestniczy w badaniach.

Więcej w zakładce „ZAPROSZENIE”

DSC_0050

BILINGWIZM NIENATYWNY

 

(NNB: Non-Native Bilingualism)

to rodzaj dziecięcej dwujęzyczności gdzie :

Rodzice: Rodzice mają wspólny język rodzimy/natywny

Społeczność: Język dominujący jest językiem rodzimym/natywnym rodziców

Strategia: Jeden z rodziców zawsze zwraca się do dziecka w języku, którego rodzic nie jest rodzimym użytkownikiem (strategia OPOL).

(Romain, S. (1989:185) za Harding and Riley (1086:47-8))

Termin bilingwizm nienatywny używany jest dla podkreślenia naukowego charakteru prowadzonych badań, nie zawiera elementu wartościującego (więcej w zakładce FAQ w pytaniu nr 2: Skąd nazwa bilingwizm nienatywny?).

DSC_0032