Nasz zespół

LOGO-YOUTUBEPomysłodawca, założyciel oraz koordynator:
dr Sonia Szramek-Karcz, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny,
Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

mgr Konstancja Opryszek, językoznawca, Uniwersytet Śląski, project manager

mgr Michał Kulanek, językoznawca, kontroler jakości, Uniwersytet Śląski

mgr Mateusz Opryszek, językoznawca, odpowiedzialny za prace edytorskie

dr Kamila Kuros-Kowalska, logopeda,
Uniwersytet Śląski

mgr Alicja Pilch, pedagog, oligofrenopedagog, dyplomowany Analityk Zachowania o uprawnieniach do terapii i edukacji dzieci i młodzieży z całościowymi i parcjalnymi zaburzeniami rozwoju.

dr inż. Maciej Wolny, statystyk, Politechnika Śląska

Letizia Volpin, logopeda, doktorantka (assistante doctorante), Université de Neuchâtel (Szwajcaria), Institut des sciences du langage et de la communication,

mgr Martyna Jarząb,  psycholog, Uniwersytet Śląski,
Wydział Filologiczny, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

dr Marta Szeluga-Romańska, socjolog, Politechnika Gdańska

dr inż. Jan Warczek, Politechnika Śląska

Pedro Renco Gallego, Uniwersytet Śląski

Katarzyna Sobczyk, Uniwersytet Śląski

 

Podkarpacki oddział NNB project:

mgr Aleksandra Dukaczewska

Kamil Krakowiecki, student, Uniwersytet Śląski

 

Współpracujący:

Beata Rosiek, Uniwersytet Śląski

Monika Wawrzyniak, Uniwersytet Śląski

Magdalena Wierzchowska, Uniwersytet Śląski

 

NASI PRZYJACIELE

Prowadząc badania naukowe współpracujemy z:

English Montessori Preschool – przedszkole i szkoła dwujęzyczna  mieszczącą się w Katowicach (http://www.anglojezyczne.com)

Nowa Mowa Dawida Tomaszewskiego – centrum Terapii Jąkania w Mikołowie uczące Nowej Mowy® (http://www.nowamowa.com)

Faustyną Mounis – http://dziecidwujezyczne.blogspot.com/