FAQ

LOGO-YOUTUBENajczęściej zadawane pytania:

1. Skąd nazwa bilingwizm nienatywny?

Nazwa pochodzi od angielskiego non-native bilingualism i oznacza sytuację, w której rodzic mówi do dziecka w swoim nienatywnym języku (zobacz definicję na stronie głównej www.nnbproject.eu). Język natywny/rodzimy/etniczny to ten, w którym wzrastaliśmy od dziecka. (S. Romaine, 1995:185).

2. Czy istnieją inne nazwy na bilingwizm nienatywny?

Bilingwizm nienatywny (NNB) nazywany bywa również: dwujęzycznością z wyboru, metodą Saundersa (od autora książki: Saunders George, Bilingual Children: From Birth to Teens. Clevedon, UK:Multilingual Matters, 1988.), sztuczną dwujęzycznością lub dwujęzycznością nabytą w warunkach nienaturalnych.

Termin bilingwizm nienatywny używany jest dla podkreślenia naukowego charakteru prowadzonych badań, nie zawiera elementu wartościującego. (S. Szramek-Karcz 2014, Linguistica Silesiana 35:293-303)

3. Na czym dokładnie polega NNB w Polsce?

Mama albo tato, Polacy pochodzenia polskiego, mieszkający w Polsce zwracają się do swojego dziecka w języku, którego nauczyli się jako języka obcego. Mówią tak do dziecka zawsze, konsekwentnie we wszystkich sytuacjach życia codziennego.

4. Jaki jest cel badań?

Cel nr 1. OPIS ZJAWISKA. Oszacowanie liczby rodzin stosujących NNB w Polsce oraz pozwalający na anonimowość każdej z nich, opis stosowanych strategii, otrzymanych rezultatów itp.

Cel nr 2. PRAWIDŁOWY PRZEBIEG. Wyłonienie czynników gwarantujących prawidłowy przebieg NNB czyli co i jak robią rodziny NNB aby ich dzieci wyrosły na zaowolonych ze swej  dwujęzyczności, szczęśliwych Polaków.

5. Czy każdy kto zna  biegle język obcy powinien stosować NNB w domu, czyli mówić w języku obcym do dzieci?

NIE ZMUSZAJMY ani siebie, ani dziecka, ani najbliższej rodziny. Każdy wychowuje dzieci w języku, który uważa za słuszny i należy to uszanować. Jest tyle strategii nauki języków obcych, że każdy wybierze coś dla siebie. Stosowanie NNB nie jest jedyną metodą na osiągnięcie dwujęzyczności dzieci. Nie należy stosować NNB wbrew sobie.

6. Czy NNB może zaszkodzić dziecku?

Dotychczasowe wyniki badań pokazują, że prawidłowo porwadzony NNB nie szkodzi dziecku.

7. Czym jest OPOL?

Startegia OPOL (one parent, one language czyli jeden rodzic jeden język) nie jest jedyną choć najłatwiejszą w stosowaniu NNB.  OPOL oznacza, że każdy z rodziców komunikuje się z dzieckiem w wybranym języku.

8. Czy dziecko się nie buntuje, przecież widzi, że rodzic zna język większości?

Badania pokazują, że dzieci w rodzinach stosujących NNB zachowują się tak jak dzieci w klasycznych, mieszanych językowo rodzinach dwujęzycznych. Spotykamy u nich te same reakcje w określonych sytuacjach, ich bunt w niczym nie odbiega od normy. Ważnym jest, aby niczego nie robić na siłę i opierać stosowanie NNB na pozytywnej motywacji (S. Szramek-Karcz 2015).