PUBLIKACJE

LOGO-YOUTUBENajnowsze:

 

 • Szramek-Karcz S. (2016), „The Success of Non-Native Bilingualism in Poland”, Lingwistyka Stosowana 17:2/2016, 93–102
 • Szramek-Karcz S. (2015), „Le bilinguisme non-natif peut-il gagner la Roumanie? Introduction à une analyse sociolinguistique” [w:] L. Cotea, La Francophonie roumaine : passé, présent, avenir, Bukareszt, Wyd. EUB, col. « LCI », s. 205-224. ISBN 978-606-16-0685-6.
 • Szramek-Karcz, S. (2015), „L’héritage sémantique multiple dans l’approche orientée”. Neophilologica 27/2015: 230-240.
 • Szramek-Karcz, S. (2014), Centrum wielojęzyczności oparte na motywacji wewnętrznej. (publikacja wystąpienia na seminarium poświęconym wielojęzyczności 19 listopada 2014: oczekuje na recenzję).
 • Szramek-Karcz, S. (2014), Wielokulturowość w rodzinach nienatywnie bilingwalnych w Polsce. Publikacja pokonferencyjna-oczekuje na recenzję.
 • Grzonka, P., Szramek-Karcz, S., Wolny M. (2014), „Wykorzystanie programu IBM SPSS Statistics w ocenie jakości kształcenia na kierunku językoznawstwo stosowane”. Lingwistyka Stosowana 10: 213-228.
  [opracowany w oparciu o metodologię badania postaw w projekcie NNB]
 • Szramek-Karcz, S. (2014), „Non-native Bilingualism in Poland – a formulation of the problem”. Linguistica Silesiana 35: 293-303.

 Publikacje przed powstaniem NNB:

 1. „Enseigner à apprendre du vocabulaire dans le cadre de la présentation des méthodes dites non-conventionnelles en cours de méthodologie”, w: Revue de l’Association tchèque des professeurs de français, 2003.

 2. „Description de la classe d’objets de professions dans l’approche orientée objets” w: Semantic relations in language and culture, Krzysztof Bogacki, Anna Miatluk red., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, str 301-308

 3. „La description des noms dans l’EuroWordNet et l’approche orientée objets.” Romanica Cracoviensia, 2011/11, 415-421.

 4. „L’Approche Orientée Objets ou l’EuroWordNet s’adapte mieux à la traduction automatique? Partie I: origines, principes, organisation des données.” Neophilologica, 25, 2013: 56–66

 5. „L’Approche Orientée Objets ou l’EuroWordNet s’adapte mieux à la traduction automatique? Partie II: hiérarchie, héritage et désambiguïsation.” Neophilologica 26: 280-297.

 

Wykaz referatów i odczytów:

 1. Udział w międzynarodowej konferencji „Foreign Language Teacher Education at the Beginning of 21st Century” zorganizowanej przez Fédération internationale des professeurs de langues vivantes:6-7 II 2003 IV Praga. Tytuł referatu: Enseigner à apprendre du vocabulaire dans le cadre de la présentation des méthodes dites non-conventionnelles en cours de méthodologie.
 2. Udział w międzynarodowej konferencji „Relacje semantyczne w języku i kulturze” zorganizowanej przez Katedrę Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku: 24-26.10.2005. Tytuł referatu: Description de dans l’approche orientée objets.
 3. Udział w konferencji „pt.: Metody analizy leksykalnej: założenia teoretyczne i zastosowania praktyczne.” organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku, Katedrę Neofilologii, Wydział Filologiczny, 2008. Tytuł referatu: Les divergences entre la description ontologique et linguistique des noms désignant les activités humaines.
 4. Udział w konferencji: Spotkanie językoznawców romanistów polskich, 26-27.11.2010, Kraków, Uniwersytet Jagieloński.Tytuł referatu: Comparaison de l’approche orientée objets avec l’EuroWordNet pour la traduction automatique.
 5. Udział w konferencji: LINGWISTYKA STOSOWANA TEORIA I PRAKTYKA DYDAKTYKI, 11-12 kwietnia 2014, Wrocław, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł referatu: La méthodologie des recherches dans le bilinguisme non natif : analyse linguistique de COUVERTURE.
 6. Udział w konferencji: LISLAC LINGUISTIC SNAPSHOTS: LANGUAGE AND COGNITION 3 „Exploration in Lexico-Grammar Continuumę, 16-17 maja 2014, Sosnowiec, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski. Tytuł wystąpienia: Konceptualizacja dziecka wielojęzycznego.
 7. Udział w konferencji: 26th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING ”Material culture in studying second/foreign language acquisition and learning.” Szczyrk, 22-24 maja 2014, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, tytuł wystąpienia: Attitudes to non-native bilingualism – cultural aspects.
 8. Udział w konferencji: Człowiek-Kultura-Edukacja, 3 czerwca 2014, Starogard Gdański, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, tytuł wystąpienia: Czy można mówić o wielokulturowości w przypadku rodzin nienatywnie bilingwalnych w Polsce?
 9. Udział w konferencji: Zwyciężyć ESBS, 13 listopada 2015, Sosnowiec, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.
  • Sonia Szramek-Karcz, tytuł wystąpienia: Kiedy i jak wprowadzać język obcy?
  • Dawid Tomaszewski, tytuł wystąpienia: Jak pokonać Emocjonalne Bloki Mowy (ESBS)?
  • Kamila Kuros-Kowalska, tytuł wystąpienia: Jak wspierać i stymulować rozwój mowy dziecka?
  • Konstancja Fonkiewicz, tytuł wystąpienia: Mutyzm wybiórczy z perspektywy dziecka i dorosłego.

 


Uczestnictwo w  konferencjach:

Leiester (GB) luty 2016

Zielona Góra  grudzień 2015

Katowice listopad 2015

Warwick (GB) lipiec 2015

Bukareszt marzec 2015

Katowice listopad 2014

Warszawa wrzesień 2014

Lublin wrzesień 2014

Starogard Gdański czerwiec 2014

Szczyrk maj 2014

Sosnowiec maj 2014

Wrocław wrzesień 2013

Kraków maj 2013

Kraków maj 2013